+387 32 460 520 krlezamiroslav@bih.net.ba

Vijesti i obavještenja

Donacija BH Telecoma

Zahvaljujemo BH Telecom kompaniji koja je pružila podršku svim našim učenicima koji nisu imali pristup internetu. Do sada su obezbijedili mobilni internet za oko 30 učenika naše škole, 700MB dnevno na 4G mreži. Važno je istaći da su svi učenici koji su prijavili da...

read more

Naredba

Krizni štab Ministarstva zdravstva za praćenje novog corona virusa Zeničko-dobojskog kantona, a vezano za Naredbu Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 12.03.2020. godine, donio je sljedeću N A R E D B U 1.Nalaže se obustavljanje rada dječijih vrtića na...

read more

+382 32 460 520

krlezamiroslav@bih.net.ba

Travnička cesta 8 - 72000 Zenica