+387 32 460 520 krlezamiroslav@bih.net.ba

Uprava i uposlenici škole

Direktor škole: Murat Spahić

Pomoćnik Direktora: Aida Habibović
Sekretar: Nesib Hodžić
Pedagogica: Elzina Muratović – Tutmić
Finansiski analitičar: Zekija Hakanović

 

RAZREDNA NASTAVA

Azra Ahmić,
Gordana Alihodžić,
Mahir Alić,
Edina Bilić,
Meliha Arnaut,
Alisa Salčinović,
Vera Zorić,
Amra Begagić,
Nadža Žužo,
Edina Hadžimejlić,
Vanesa Delalić,
Jasna Tirić

PREDMETNA NASTAVA

Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost:
Azra Bajramović
Lejla Dedić

Matematika:
Suada Hasagić

Matematika – Fizika:
Omer Joldić

Matematika – Informatika:
Kenan Arnaut

Njemački jezik – KiZ:
Amer Hedžić

Engleski jezik:
Sanela Huseinagić
Ismeta Dizdarević

Muzička kultura – KiZ :
Edbera Čoloman

Likovna kultura:
Šeherzada Habibija

Tjelesni i zdravstveni odgoj:
Munira Radončić

Hemija Biologija :
Ramiza Joldić

Historija i Geografija:
Asima Vilić

Historija – Geografija – Građansko obrazovanje:
Merana Oprašić

Tehnička kultura – Osnovi tehnike:
Mehmed Bajrić

Islamska vjeronauka:
Amir Halilović
Mediha Čerim

Pravoslavna vjeronauka:
Maksimović Pavle

TEHNIČKO OSOBLJE

Sabahudin Fehratbegović,
Kasim Aličehajić,
Zehnira Anić,
Enisa Fermić,
Ana Ivanković,
Atifa Smriko,
Behija Maljak

+382 32 460 520

krlezamiroslav@bih.net.ba

Travnička cesta 8 - 72000 Zenica