+387 32 460 520 krlezamiroslav@bih.net.ba

Vaša prava i obaveze

Doveli ste svoje dijete u školu…Da li Vaša obaveza time završava?

Na koji način Zakon definira ulogu roditelja?
Zakon navodi da roditelji imaju pravo i obavezu da: budu redovno informirani, konsultovani i da prate napredak u obrazovanju svoje djece;vrednuju školsko osoblje; učestvuju u donošenju odluka o pitanjima značajnim za rad škole i funkcionisanje obrazovnog sistema uopće.

RODITELJI, upoznajte se sa svojim dužnostima! Na koji način se roditelji mogu uključiti?
Komunikacija s nastavnicima i školom Vašeg djeteta je od ključnog značaja za Vašu ulogu roditelja. Od jednakog značaja je i komunikacija s drugim roditeljima.

Da li znate kako su organizirani roditelji u našoj školi? Roditelji učenika imaju pravo osnovati Vijeće roditelja čije članove oni sami biraju, a škola ima obavezu da im u tome pomaže.
Šta je Vijeće roditelja? Vijeće roditelja: iznosi stavove roditelja učenika Školskom odboru i upravi škole; podstiče angažman roditelja u radu škole; kandiduje i bira predstavnike roditelja u Školski odbor; učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi.

RODITELJI, upoznajte se sa prednostima svoga učešća! Decenije istraživanja pokazuju da, kada se roditelji uključe, djeca:imaju bolje ocjene i veću prolaznost; više prisustvuju nastavi; imaju više motivacije i samopouzdanja; manje posežu za drogama i alkoholom.

Ključ je u partnerstvu, konsultiranju i učešću. Vi sami ne možete mnogo učiniti, a isto tako ni naša škola ne bi trebala biti prepuštena sama sebi.

Roditelji u BiH doprinose promjenama. Širom BiH brojni su primjeri roditelja koji ostvaruju svoja prava i izvršavaju svoje dužnosti. Time oni pomažu poboljšanju uvjeta škole i njihove zajednice.

Roditelji su doprinijeli: poboljšanju školskih uvjeta i obnovi učionica i drugih školskih prostorija; pronalaženju donacija za školu; uređenju škole i školskog dvorišta; poboljšanju sigurnosti u okolini škole.

BUDITE I SAMI PROMJENA KOJU ŽELITE VIDJETI !!!

+382 32 460 520

krlezamiroslav@bih.net.ba

Travnička cesta 8 - 72000 Zenica